MYTHOS

MYTHOS

42 x 182 cm (H x B)

Mischtechnik / Sand / Schlangenhäutung / Holz
MYTHOS